دو کتاب مرغ سرخ پاکوتاه و رفتم به باغی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. پس از بلندخوانی با کمک بچه‌ها، عروسک‌ها و صحنه نمایش هر دو کتاب را ساختیم. برای نمایش رفتم به باغی، صحنه را با کاغذ و پارچه‌های رنگی درست کردیم و بچه‌ها با عروسک‌های دستکشی ساخت خودشان، نمایش را اجرا کردند. برای نمایش مرغ سرخ پاکوتاه، شخصیت‌های داستان را از روی برگه‌ها فعالیت بریدیم و صحنه نمایش را به کمک مواد ساده مانند چوب، سنگ و کاغذ آماده کردیم. بچه‌ها دیالوگ‌های هرکدام از شخصیت‌های کتاب را حفظ کرده بودند و بر اساس داستان کتاب نمایش‌ها را اجرا کردند.

مربی: شهین محمدی

محل اجرا: سراوان، دبستان آمنه هوشک

بیشتر بخوانید: