جربه یک فعالیت جالب پس از بلندخوانی:

کتاب «پنجاه شب کلاه قرمز» را که خواندیم، با بچه‌های کتابخانه نشستیم به دوختن عروسک، آن هم چه عروسک‌هایی… بعدش برای عروسک‌ها لباس‌های محلی و کلاه دوختیم… .

پی‌نوشت: با همین کارهای ساده بچه‌ها عاشق کتاب خواندن می‌شوند.

کتابخانه «با من بخوان» ریجاب شهرستان دالاهو
فرستنده: خدیجه کرمی