نمونه فعالیت‌های انجام‌شده برای ترویج کتابخوانی مانند: اجرای نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، بلندخوانی، گلدوزی، نقاشی، الفباورزی و آواورزی

مربی: اسما قنبرزاده

محل اجرا: روستای رادوچاهی، عشایر زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: