امروز هم مثل روزهای دوشنبه هر هفته کتابخانه را باز کردند و برای بچه‌ها کتاب داستان خواندند و همچنین کتاب آواورزی برای بچه‌ها پیش‌دبستانی و اجرا کردن در بیرون از کتابخانه و در پایان بچه‌ها کتاب‌های داستانی را که هفته قبل امانت‌گرفته بودند تحویل دادند و کتاب‌هایی را خودشان انتخاب کردند که ببرند و در خانه بخوانند.

خبر خوش دیگر، با پیگیری‌های که با شرکت مخابرات داشتم توانستم برای اهالی روستا به روش خاص اینترنت ببرم که به‌راحتی بتوانند اهالی روستا برای من گزارش کار بفرستند.

مربی: جلیل بریچی

دبستان شهید عالی، عشایر زاهدان، روستای رادو چاهی

بیشتر بخوانید: