پس از بلندخوانی کتاب المر، کودکان در برگه‌های فعالیت، المر را به رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی کردند. سپس با استفاده از ماسک المر و سایر فیل‌ها، نمایش داستان المر را در حیاط مدرسه اجرا کردند.

مربی: وحیده ملازهی

محل اجرا: سراوان، روستای کولو، دبستان زینبیه

بیشتر بخوانید: