با کمک یکی از کودکان کتاب المر را بلندخوانی کردیم. ماسک‌های المر را از روی برگه‌های فعالیت بریدیم. با کمک قطعات کاغذ رنگی و ماژیک، کودکان المر‌های رنگارنگ درست کردند.

مربی: سمیه محمدی

محل اجرا: سراوان، دبستان آزادی‌بخشان

  بیشتر بخوانید: