پس از بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، کودکان مشغول انجام برگه‌های فعالیت شدند. برای آشنایی بیشتر کودکان با حیوانات، در هر برگه، حیواناتی بودند که در کتاب نامشان برده شده بود. کودکان حیوانات را به سلیقه خودشان رنگ‌آمیزی کردند.

مربی: سپاهیان

محل اجرا: سراوان، دبستان محمد رسول‌الله

      بیشتر بخوانید: