پس از بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، کودکان از روی برگه‌های دست نامه، شخصیت‌های کتاب را بریدند. با اتصال سیخ‌های چوبی به شخصیت‌ها و رنگ‌آمیزی صحنه از روی کتاب، نمایش مرغ سرخ پاکوتاه را اجرا کردیم.

مربی: پریسا خشروصفت

محل اجرا: سراوان، روستای زنگیان، دبستان نجمیه

       بیشتر بخوانید: