برای انجام فعالیت‌های طرح با من بخوان دانش‌آموزان کلاس اول، کتاب چه وچه وچه یه بچه را انتخاب کردیم. پس از بلندخوانی کتاب، دانش‌آموزان با برچسب‌های هویج و بچه خرگوش‌ها، روزنامه‌دیواری تمرین افزودن و کاستن را درست کردند. روزنامه‌دیواری را به دیوار کلاس در کنار سایر فعالیت‌های مربوط به کتاب‌ها نصب کردیم.

محل اجرا: سراوان، دبستان طاهره پره کنت

بیشتر بخوانید: