کتاب چه و چه وچه یه بچه را برای دانش آموزان بلندخوانی کردیم. با استفاده از عروسک‌های نمدی انگشتی و دست کشی، نمایش کتاب را با کودکان اجرا کردیم. آن‌ها همراه با اجرای نمایش، شعرهای کتاب را هم‌خوانی می‌کردند. پس از بلندخوانی، کودکان فعالیت کتاب را که چسباندن برچسب‌های هویج و بچه خرگوش‌ها در دشت بود را انجام دادند.

مربی: عبدالله سپاهیان

محل اجرا: سراوان، دبستان محمد رسول‌الله

  بیشتر بخوانید: