پس از بلندخوانی کتاب چه و چه وچه یه بچه، کودکان مفاهیم جمع و تفریق را با کمک عروسک‌های نمدی بچه خرگوش‌ها، نمایش دادند. آن‌ها همچنین با چسباندن برچسب بچه خرگوش‌ها و هویج بر روی در بطری، با مفهوم‌های کاستن و افزودن آشنا شدند.

مربی: سدیس دهورای

محل اجرا: سراوان

   بیشتر بخوانید: