کتاب یک داستان محشر را برای کودکان بلندخوانی کردیم. پس از بلندخوانی، کودکان به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شده و مشغول انجام فعالیت کتاب شدند. در برگه‌های فعالیت کتاب، هرکدام مراحل تبدیل پتو به جلیقه، کت و … را نقاشی کردند.

مربی: عبدالله سپاهیان

محل اجرا: سراوان، دبستان محمد رسول‌الله

     بیشتر بخوانید: