نمونه اجرای فعالیت بلندخوانی کتاب فلیکس به گذشته سفر می‌کند، که توسط دانش‌آموزان پایه‌ی ششم اجرا شده است. البته تازه شروع کردن خالی از اشکال نیست ولی جالب بود. بچه‌ها استقبال کردند. برای رشد اعتماد به نفس خیلی موثر هست. اولش خجالت می‌کشیدند ولی به تدریج داوطلب اجرا می‌شدند.

مربی: محبوبه شاهسون

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین