کتاب فیلیکس پارسال جزو امانتی‌ها بود و یکی از معلم‌ها با آن کودکان را به سفر به کشورهای مختلف برده بود و با در اختیار گذاشتن تجربه‌هایش امسال این معلم هم ترغیب به خواندن این کتاب شد.

در هنگام بلندخوانی بچه‌ها آزادند که هر جا بخواهند بنشینند و یا گوش کنند و یا نکنند.

مربی: غفور شه‌بخش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: