کتاب فیلیکس که یک سفرنامه ایست در دو جلد که برای دانش‍آموزان پایه‌ی ششم خوانده شد. چون در کتاب دستورپخت کیک در یکی از شهرهای آلمان اشاره شده بود ما هم برای نشان دادن سیلیقه‌های مختلف انواع کیک و غذا رو آماده کردیم بچه‌ها هم تست کردند. لباس محلی هم در کتاب اشاره شده بود.

مربی: محبوبه شاهسون

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین