پیش از بلندخوانی: تن آرامی کوتاهی انجام شد. مشخصات روی جلد خوانده شد. مقدمه کتاب به صورت ترکیب روخوانی و قصه گویی برای بچه‌ها روایت شد. تصاویر قصه‌ جشنواره مردم جهان از کتاب سوم در اختیار بچه‌ها قرار داده شد و از آن‌ها خواسته شد تفسیرشان را بگویند.

حین بلندخوانی: قصه جشنواره مردم جهان از کتاب سوم بلندخوانی شد. در مورد تنوع رنگ پوست و نژاد و مفهوم پایتخت گفت‌و‌گوی ‌کوتاهی صورت گرفت. نام‌ قاره‌های جهان، با نمونه‌ای از شهر یا کشور واقع در آن‌ها که به ذهن بچه‌ها آشنا بودند مرور شدند. بچه‌ها بعد از خواندن متن گفتند: چون زبان هم را نمی‌دانستند مادر و پسر متوجه نشدند که پدر و پسر دارند آن‌ها را تحسین می‌کنند و فکر کردند دارند آن‌ها را مسخره می‌کنند. سپس بچه‌ها دو گروه شدند، تصاویر قصه‌های «سرسره و لانه پرنده» و «بوسه یک فرشته» از کتاب دوم در اختیار گروه‌ها قرار گرفت و از بچه‌ها خواسته شد هر گروه قصه تصاویر خودش را برای گروه دیگر بگوید. بعد قرار شد قصه‌هایشان را با هم عوض کنند و در کتاب دنبال متن آن‌ها بگردند و این بار اعضای هر گروه با همکاری هم متن قصه را برای گروه دیگر بخوانند.

پس از بلندخوانی: ابتدا خواسته شد دو قصه بلندخوانی شده توسط خودشان را به صورت نمایش اجرا کنند، اما ترجیح می‌دادند قصه‌های دیگری انتخاب کنند پس بچه‌ها تصاویر دلخواه خودشان را از بین چند قصه منتخب که قبل از نشست از نظر امکان اجرای نمایش و تعداد نقش، متناسب با تعداد بچه‌ها بررسی شده بودند، انتخاب کردند. سه گروه نمایش قصه‌های «سبیل بابام»، «دزد» و «شکار و پشیمانی» را بعد از درست کردن لوازم جانبی مورد نظرشان اجرا کردند. سه تا از بچه‌ها با یک جعبه نمایش ابتکاری که در منزل ساخته بودند، نمایشی اجرا کردند،  قصه هم از خودشان بود، جعبه، عروسک‌ها وشیارهای روی  سقف جعبه برای مشخص کردن مسیر حرکت هر عروسک را خودشان طراحی بودند.