فعالیت قبل از بلندخوانی:

گفت‌وگو و پرسش و پاسخ در مورد توانایی‌های حیواناتی که در کتاب نقشی داشتند (قورباغه، اردک، موش، سگ، خرگوش)

کتاب را معرفی کرده و شروع به بلندخوانی کردم که یکی از کودکان گفت: تصویرگرش کی بود، چون عمداً اسم تصویرگر را نگفته بودم که ببینم کودکان اعتراضی به این مورد دارند یا نه که خوشبختانه پرسیدند، نگفتید تصویرگر کی بود.

در حین بلندخوانی:

راجع به اتفاقاتی که برای حیوانات می‌افتاد گفت‌وگو شد. همچنین بعد از اتمام کتاب با کودکان پرسش‌های قورباغه‌ای انجام دادیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در مقطع پیش‌دبستانی با کاغذ رنگی کاردستی قورباغه درست کردیم و با پایه‌ها‌ی اول و دوم و سوم به رنگ‌آمیزی قورباغه و درست کردن پازل پرداختیم.

همچنین از کتاب واژه‌های چیستانی هم در شناساندن حیوانات به کودکان و پرسش و پاسخ کمک گرفتم به‌طورکلی کودکان از کتاب واژه‌های چیستانی خیلی خوششان می‌آید.

کتابدار: پوران نجم دینی

محل اجرا: آموزشگاه غیرانتفاعی مهر و ماه کرانی اوز فارس

بیشتر بخوانید: