قبل از خواندن: از بچه‌ها درباره‌ی کتاب هفته گذشته که قورباغه و غریبه بود سوال کردم از پاسخ‌ها متوجه شدم به خوبی شخصیت‌های داستان و پیام آن در یادشان هست. بعد توضیح دادم که این هفته هم کتاب دیگری از همان مجموعه داریم. مقداری راجب به ترس و اینکه داستان کتاب چه می‌تواند باشد با هم صحبت کردیم.

هنگام خواندن: به قسمت‌های حساس از داستان که رسیدم ازشان خواستم بقیه داستان را حدس بزنند. حدس بعضی‌ها درست و بعضی نادرست بود. معنی کلمه‌هایی که ممکن بود برایشان مشکل باشد را هم توضیح دادم.

بعد از بلندخوانی: یک بار با توجه به عکس‌های کتاب، داستان را مرور کردیم و راجب اینکه واکنش‌های شخصیت‌های داستان درست بود یا نه گفت‌وگو کردیم. بعد کاغذهایی با کادرهای سبز و قرمز به بچه‌ها دادم و خواستم که در کادر سبز ترس خود را بکشند و کادر قرمز را خالی بگذارند. تعدادی از بچه‌ها درمقابل این کار مقاومت کردند مثلا یا کلا چیزی نکشیدند یا این‌که نقاشی دلخواه خود را کشیدند. بعد از پایان نقاشی، کاغذها را جمع کردم و نقاشی هر کس را به کس دیگری دادم و خواستم در کادر قرمز که از قبل باید خالی می‌ماند، راجب به ترس کشیده شده و مقابله با آن چیزی بنویسند.