قبل از خواندن:
توضیح راجع به نویسنده کتاب و مجموعه‌ی داستان‌های قورباغه و اینکه نویسنده به خاطر این کتاب‌ها برنده جایزه شده. پرسیدم کتاب راجع به چی می‌تونه باشه. توضیح و صحبت درباره‌ی ۵گروه مهره‌داران و چرایی نامگذاری گروه‌های مختلف، (مثلا قورباغه جز دوزیستانه چون اوایل زندگی در آب زندگی می‌کنه و آبشش داره  کم کم تکامل پیدا می‌کنه و آبشش به شش تبدبل می‌شه و خشکی زی می‌شه.)

هنگام خواندن:
سوال راجع به کارها و واکنش‌های قورباغه و اینکه رفتار قورباغه و دوستانش با غریبه درست بود یا نه. توضیح کلمه‌هایی که ممکن بود مشکل باشد.

بعد از بلندخوانی:
یکی از فعالیت‌های پیشنهادی «بامن بخوان» که در دستنامه‌ی مجموعه‌ی قورباغه‌ها است، این است که با استفاده از عکس‌های کوچکی از صفحات کتاب یک «کتاب قورباغه و غریبه‌ی کوچک» درست کنند، بچه‌ها قسمت‌های مختلف را بریدند و آماده کردند. با هم ترتیب صفحه‌ها رو پیدا کردیم و با نخ و سوزن و چسب کتابِ کوچک آماده شد. روی جلد اسم نویسنده و پشت آن اسم بچه‌ها به عنوان سازنده‌ی کتاب نوشته شد. بعد از آماده شدن کتاب کوچک به سرپرستی بزرگترین بچه، یک بار دیگر قصه‌ی کتاب دوره شد اما این‌بار بچه‌ها باهم داستان کتاب را نقل کردند. همچنین گفت و گویی پیرامون موضوع کتاب هم داشتند، برای مثال اگر افراد جدیدی در محله‌شان، ساکن شدند، باید با آنها مهربان باشند و بدرفتاری نکنند و تهمت نزنند. بچه‌ها به قدری از شخصیت‌های کتاب خوششان آمد که اصرار داشتند نقاشی هم بکشند، برای همین وسایل نقاشی و کتاب و تصاویر آن را در اختیارشان گذاشتم. علاوه بر این‌ها با کتاب واژه نامه چیستانی هم کار کردیم، به این صورت که اول چند نمونه خودم برایشان خواندم و آن‌ها حدس زدند بعد هر کس درست حدس می‌زد نوبت او بود که یک چیستان برای بچه‌ها بخواند تا بقیه حدس بزنند. به این ترتیب همه‌شان در خواندن و مطرح کردن چیستان و حدس زندن و پاسخ دادن به آن شرکت کردند.