کتاب قیافه‌های بامزه را با بچه‌ها بلندخوانی کردیم و بعد با کمک یکدیگر ماسک‌های کتاب را درست کردیم.

من به‌عنوان یک سفیر در آموزشگاه که شامل ۲۰ معلم است و بیرون از آموزشگاه مدام در حال ترویج این طرح هستم

به امید آن‌که روزی همگان بدانند که واقعاً آموزش از این طریق جذاب، راهگشاست.

مربی: سمیه اله دادی

محل اجرا: مدرسه استثنایی فروغ، زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: