دانش­‌آموزان پس از بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، نقاشی آن را کشیدند و از شخصیت اصلی داستان، یعنی لاکی بسیار خوششان آمد. همچنین در مورد آلودگی زیست محیطی که انسان نقش بزرگی در آن داشته، احساس نگرانی کردند.

دبستان دولتی دخترانه فاطمه پورخصالیان، لاهیجان