مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با اشکال هندسی

فعالیت: کودکان را گروه بندی کرده و از آن‌ها خواستیم با استفاده از اشکال هندسی فومی،  شکل‌های مختلف را با خلاقیت خود درست کنند و انجام دادن کاربرگ مربوط به داستانک

واکنش: زمانی که کودکان را گروه بندی می‌کردیم. از آن‌ها خواستیم برای گروه خود اسمی انتخاب کنند، کودکان شروع به گفت‌وگو با یکدیگر کردند و به نظرات همدیگر دقیق گوش می‌دادند تا بهترین اسم را انتخاب کنند.

همچنین هر کدام از افراد گروه به یکدیگر اجازه می‌دادند شکلی را درست کنند، اینطور نبود که تنها یک نفر شکل درست کند، این همکاری کودکان در گروه با یکدیگر برایمان خیلی خوشایند بود.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: