قبل از بلندخوانی، دو کودک مار و مارمولک را در تابلو نقاشی کردند.

فعالیت بعد از بلندخوانی: نخستین کتاب ما (برگرفته از کارگاه آموزشی ماریت تورن کویست) هر یک از بچه‌ها داستانی دربارۀ دوستی نوشتند( به جز دو نفر که موضوعی دیگر را انتخاب کردند) و آن را بلندخوانی کردند. برگه‌ها درون کیسه‌ای ریخته شد و هر یک از بچه‌ها برگه‌ای را از کیسه بیرون کشید.  هر کس داستانی را که در دست داشت بار دیگر خواند و برای آن تصویر کشید. به این ترتیب نخستین کتاب بچه‌ها آماده شد.