کتاب مرغ سرخ پاکوتاه سروده‌ی پروین دولت آبادی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد که الگوهای از پیش پرینت شده را رنگ کرده و دور آن‌ها را ببرند.

محل اجرا: بازفت، چهارمحال و بختیاری

بیشتر بخوانید: