کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها پرسیدم شما به کی کمک می‌کنید؟ یا اصلاً به کسی کمک می‌کنید؟ یکی گفت: به مامان، آبجی. دیگری گفت: در چیدن سفره کمک می‌کنم، اتاقم رو تمیز می‌کنم.

خلاصه هرکدام یک خاطره از کمک کردن خودشان گفتند. کتاب را معرفی کردم و گفتم فکر می‌کنید: درچه موردی باشد؟ هرکدام تصاویر روی کتاب را گفتند و یک‌چیزهایی هم اضافه کردند.

فعالیت حین بلندخوانی:

در موقع بلندخوانی خودشان تکرارشونده‌ها را تکرار می‌کردند، هم‌چنین با صدای بلند هرکدام صدای حیوان موردنظر را درمی‌آورد.

صفحه‌ی آخر یکی گفت: حالا دیگر تنبل‌ها آمدن که بخورند‌، به آن‌ها نده. یکی دیگه گفت: نه گناه دارند، بده آخر گرسنه هستند. متین که بزرگ‌تر بود گفت: نه جونم اگر قرار است تنبلی کنند و بعد غذای آماده بخورند‌ دیگر هیچ‌کسی کار نمی‌کند. یکی دیگه گفت: مثل گداها که کار نمی‌کنند و از ما پول می‌خواهند. گفتم: درسته بچه‌ها ولی بعضی از آن‌ها مریض هستند و به کمک ما نیاز دارند. حالا آخر کتاب را بخوانید ببینیم چی می‎‌شود. وقتی خواندم همه باهم گفتن کار خوبی کرد. حالا یاد می‌گیرند خودشان باید زحمت بکشند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

آخرش از بچه‌ها خواستم که برگه‌ی فعالیت مربوط به کتاب را رنگ و قیچی کنند و برای اولین بار نمایش بازی کنند که خیلی تعریفی نداشت. اعتمادبه‌نفسشان پایین بود و با صدای پایین حرف می‌زدند و قصه هم بعضی جاها یادشان می‌رفت که بچه‌ها به کمکشان می‌رفتند و یادشان می‌آوردند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: زابل

بیشتر بخوانید: