ابتدا بچه‌ها به صورت دایره‌وار دور خمیر نان که توسط یکی از مادران گردآوری شده بود جمع شدند و در مورد کتاب و شناسنامه کتاب توضیح داده شد و کتاب را بلندخوانی کردیم.

سپس مراحل کشت و برداشت گندم و تبدیل آن به آرد و خمیر کردن و پخت نان به بچه‌ها توضیح داده شد. مادر علی‌اصغر هم مراحل اجرای کارش را توضیح داد. کار دستی مربوط به کتاب را با بچه‌ها درست کردیم. و در فاصله آماده شدن خمیر بچه‌ها حیوانات داستان را رنگ‌آمیزی کردند و برش دادند و ماکت مربوط به داستان را درست کردیم. در مورد همکاری کردن و کمک به هم‌دیگر هم به بچه‌ها توضیح داده شد.

جالب بود که بچه‌ها شور و اشتیاق خاصی برای پخت نان داشتند و با هیجان خمیر آماده می‌کردند تا توسط مادر یکی از بچه‌ها پخته شود و حاصل کار خود را ببینند.

بیشتر هدف کار ما این بود که بدانند نان چگونه تهیه می‌شود و در این کار شراکت داشته باشند. تا حتی ساکت‌ترین بچه‌ها هم با شور فراوان در این کار دخالت داشته و اشتیاق نشان می‌دادند.

نظر مدیر مدرسه علامه مجلسی روستای حاجی آباد پاکدشت در مورد اجرای برنامه با من بخوان:

سلام از زحمات همه همکاران و مربیان گرامی و حمایت‌ها و راهنمایی‌های خانم دباغ که باعث شور و نشاط در بین دانش‌آموزان گردیده است. قطعا این زحمات اجری معنوی درپی داشته و نتایج آنی آن رشد و اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی دربین دانش‌آموزان است.

وقتی به ماهیت طرح می‌نگریم جای خالی آن را در آموزش و پرورش بی روح فعلی مشاهده می‌کنیم.

این طور به نظر می‌رسد که اگر ۵۰ درصد فعالیت مدارس صرف این طرح گردد نه تنها آسیبی به آموزش و پرورش دانش‌آموزان وارد نمی‌گردد بلکه اثرات مفید بیشتری هم خواهد داشت.

مربی: خانم سیری و عرب بقرایی