بعد از بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »،  نمایش آن را اجرا کردیم.

مربی: خانم حسن­پور

دبستان دولتی دخترانه فاطمه پورخصالیان، کلاس اول، لاهیجان