خراسان جنوبی, خراسان رضوی, خراسان شمالی, سیستان و بلوچستان, هرمزگان در هفته بلندخوانی