آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-بوشهر-فارس-یزد-کهگیلویه و بویر احمد-لرستان-مرکزی-کردستان