کتاب مهمان‌های ناخوانده نوشته‌ی فریده فرجام را برای دختران ۷تا۱۰سال بلندخوانی کردیم. فعالیت بعد از بلندخوانی اجرای نمایش بداهه توسط بچه‌ها

مربی: فاطمه معصومی

محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار