گفت‌وگو در طول بلندخوانی از تجربیات و خاطرات شخصی بچه‌ها در مورد مادر بزرگ‌هایشان و سپس نمایش با عروسک‌های دو انگشتی که بچه‎ها در برش و تزیین ‌آن‌ها شرکت کرده بودند. حس و شیوه‌ی بیان کودکان در فیلم بسیار جالب بود.
همین کتاب برای گروه کوچکتر پسرها هم بلندخوانی شد.
مربیان: فاطمه معصومی، فرناز فرخی