بلندخوانی و فعالیت موش مترو با دانش‌آموزان پایه پنجم. بعد از بلندخوانی از دانش‌آموزان خواسته شد که هر قسمت از داستان را که دوست دارند با خمیر درست کنند.
آموزگار: خانم محمدی
مکان برگزاری: کوهدشت، روستای قبر موسی، مدرسه شهدای قبر موسی