امروز به بچه‌ها ساخت میوه و سبزیجات با کاغذ را آموزش دادم.

طبق کتاب اریگامی درست کردن میوه‌ها و رنگ‌آمیزی آن برای بچه‌ها جالب بود همچنین یکی از بچه‌ها نحوه‌ی درست کردن سگ و روباه را هم به بقیه نشان داد.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب