برای فعالیت پیش از خواندن به پرسش و پاسخ با بچه‌ها درباره‌ی (اینکه فضا چیست؟، چه چیزهایی در فضا وجود دارد؟، دوست دارید به کدام گردون سفر کنید؟، برای رفتن به گردون دیگر به چه چیزهایی نیاز داریم؟) پرداختیم. سپس در هنگام خواندن نیز در مورد “لباس فضا نوردی “و “اینکه چرا انسان در فضا معلق است ؟ ” کمی گفت‌وگو کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی از کودکان خواستم که با مواد بازیافتی (رول دستمال کاغذی، مقوا،کارتن،روزنامه،قوطی چیپس و …)،که از جلسه ی پیش قرار بود با یکدیگر تهیه کنیم، اجسام فضایی بسازند. بچه‌ها نیز با شور و شوق فراوان سرگرم ساختن فضاپیما، آدم فضایی، موشک و گردون و…شدند.
مربی: مریم امشاسپند
محل اجرا: خانه مادر و کودک ناصر خسرو ملک شهر اصفهان