امروز داستانک « نخودی و توپ تخم مرغی» از کتاب داستانک‎‌های نخودی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردم. قبل از خواندن، با بچه‌ها درباره‌ی ورزش پینگ پنگ و اینکه چطوری بازی می‌کنند؟ و چه وسایلی دارد؟ صحبت کردیم. بعد داستان را بلندخوانی کردم، بچه‌ها خیلی دوست داشتند. برای فعالیت بعد از بلندخوانی درباره‌ی اینکه چه کسانی در داستان بودند سوالاتی از آن‌ها پرسیدم و درباره‌ی این صحبت کردند که بعضی از آن‌ها در خانه‌شان میز پینگ پنگ دارند و بعضی بابا و یا بردارشان به آن‌ها یاد داده، بعد کاغذ رنگی، قیچی و چسب به آن‌ها دادم و از آن‌ها خواستم که هر یک قسمتی از داستان را با کاردستی درست کنند، دو نفر میز پینگ پنگ درست کردند با راکت و توپ، سه نفر دوستان نخودی را درست کردند، یک نفر هم نخودی را درست کرد.
در آخر یک بار دیگر داستان را با استفاده از کاردستی‌هایشان تعریف کردند و نمایش دادند.
محل اجرا: خانه مادر و کودک ناصر خسرو ملک شهر اصفهان