نشست بلندخوانی و اجرای توالی رخدادهای کتاب دویدم و دویدم در کتابخانه کودک محور و تازه تاسیس مدرسه فاطمه پورخصالیان در لاهیجان