ابتدا، کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها» را بلندخوانی کردیم. سپس نمایش آن را اجرا کردیم. این کتاب با تصاویر بی‌نظیر و دارا بودن تخیل و هیجان، برای کودکان بسیار جذاب است.