مدرسه ی لاله های انقلاب در پاکدشت، به تازگی به برنامه ی «با من بخوان» پیوسته اما آموزگاران پرشور به سرعت کار خود را آغاز کردند.