بعد از بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت انگیزش نمایش کتاب را اجرا کردیم.

محل اجرا: چابهار روستای نردان، مدرسه نبوت کریم بخش رامین.

بیشتر بخوانید: