پس ار بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یه بچه، کودکان در حیاط مدرسه جمع شدند. برای نشان دادن فضای نمایش، پارچه سبزرنگی را به دیوارمدرسه آویزان کردیم. نقش بچه خرگوش‌ها را کودکان با عروسک‌های انگشتی که به رنگ‌های مختلف بودند، اجرا کردند.

مربی: سمیه سلیمانی

محل اجرا: سراوان، دبستان سکینه

   بیشتر بخوانید: