امروز با بچه‌ها در مورد استفاده‌ی مجدد از وسایل به‌ ظاهر دورریختنی صحبت کردیم و قرار گذاشتیم  تا آخر هفته هر روز یک کتاب در این مورد و درست کردن کاردستی با وسایل دورریختنی اختصاص دهیم.

امروز با ظرف یکبار مصرف و کاغذرنگی لاک پشت ساختیم.

امروز سالروز تولد آنتوان دو سن تگزوپری بود. در مورد این نویسنده صحبت کردیم و به این مناسبت بچه‌ها نقاشی‌هایی از شازده کوچولو کشیدند و در کتابخانه نصب کردیم.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب