کتاب هفت رویای کلاغ را برای دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بلندخوانی کردیم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی از بچه‌ها خواسته شد داستان را روایت کنند.

مربی: خانم‌ها پاشایی و طاهری

بیشتر بخوانید: