هدف: آشنا شدن با راهکارهای حفظ محیط‌زیست و چرخه بازیافت مواد

فعالیت: با استفاده از وسایل بازیافتی (در نوشابه، کارتن، شانه تخم‌مرغ) هیولای سبز را درست کردند و همچنین نقاشی هیولای سبز را هم کشیدند.

واکنش: بعد از اتمام بلندخوانی، کودکان را به حیاط مجموعه بردیم، قرار بود باغبانی بیاید درخت و بذر در باغچه بکارد، علاوه بر آموزش، کودکان با نحوه کار باغبانی هم آشنا شوند. در حین تماشای کار باغبان دیدیم محمدجواد زباله‌های توی باغچه را جمع و در سطل زباله می‌اندازد.

خیلی برایمان لذت‌بخش بود که یک کتاب خوب را برای کودکان انتخاب کرده‌ایم که چنین تأثیر را روی آن‌ها گذاشته‌ایم.

مربیان: اسد نژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: