کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند را برای دانش‌آموزان دبستان بلندخوانی کردیم.

مربی: غفور شه بخش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: