امروز، کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند» را بلندخوانی کردیم. دانش­آموزان آن را نقاشی کردند و این­گونه نتیجه­گیری کردند که هر کس سعی و تلاش کند، موفق می­شود، بنابراین نباید از ناممکنات دلسرد شویم.

‌دبستان دولتی دخترانه فاطمه پورخصالیان، کلاس سوم خانم مظفرپور، لاهیجان