پیش از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه یک بچه»، برای آشنایی بیشتر با بچه‌ها، کمی گفت‌و‌گو کردیم.

سپس، شروع به بلندخوانی کردیم، زینب از همان ابتدا، شروع به شمارش بچه‌ خرگوش‌ها کرد. در حین بلندخوانی، متوجه شدیم که بچه‌ها در تشخیص رنگ‌ها، ضعیف هستند.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، بازی رنگ‌ها را با بچه‌ها انجام دادیم. آن‌ها به خوبی مفهوم کاهش و افزایش را متوجه شدند. همچنین، از قبل تعدادی خرگوش با استفاده از نی و کاغذ تهیه کرده بودیم و هر کدام از بچه‌ها، خرگوشی را که دوست داشتند انتخاب کردند. در آخر نیز، قایم‌باشک بازی کردیم.