قبل از بلندخوانی: صحبت راجب به کتاب و نویسنده و تصویرگر آن

هنگام بلندخوانی: به دلیل شخصیت مستقل و تاثیر گذار پیکو، بلندخوانی دونفره اجرا شد. یک نفر بخش‌های مربوط به پیکو را خواند  و نفر دیگر بقیه قسمت‌های کتاب را خواند. هنگام بلندخوانی کلمات مشکل توضیح داده شد. قسمت‌هایی از کتاب که برای بچه جذابیت چندانی نداشت، به صورت قصه اجرا شد تا کلاس و بچه‌ها از انرژی نیفتند. هنگام بلندخوانی بچه‌ها به شدت به دنبال پیکو میان تصویرهای کتاب میگشتند و همین باعث شد تا فعالیت بعد از بلندخوانی را با اشتیاق انجام دهند.

بعد از بلندخوانی: کتاب به بچه‌ها داده شد تا باهم داستان را دوره کنند.

مداد شمعی و مقواهای مشکی به همراه دو کادر قرمز و سبز که از قبل آماده کرده بودم، در اختیار بچه‌ها قرار گرفت. از آن‌ها خواسته شد در کادر بزرگ و سبز رنگ، تصورشان از پیکو را بکشند و در کادر قرمز هم چیزی از پیکو  و یک آرزو که دوست دارند پیکو برآورده‌اش کند، بنویسند.