قبل از هر چیز کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی و جوایزی که گرفته بود را برای دانش‌آموزان پایه پنجم معرفی کردم.

فیلم معروفی با بازی جانی دپ از روی این کتاب ساخته‌شده بود و یکی دو نفر گفتند که ما فیلم را دیده‌اند.

از آن‌ها سؤال کردم اگر شما یک کارخانه شکلات‌سازی داشتید چه می‌کردید؟ پاسخ‌ها جالب بود ساخت خانه شکلاتی، کمد شکلاتی پر از وسایل شکلاتی، مدرسه شکلاتی طوری که دیوارها شکلاتی باشد و وقتی می‌آیند مدرسه یک‌تکه از آن بخورند و یکی از دانش‌آموزان اشاره کرد که یک‌خانه شکلاتی می‌سازم که بیرون خانه شکلات تلخ باشد اتاق‌ها شکلات شیرین و…

از آن‌ها پرسیدم فواید و مضرات شکلات چیست؟

اشاره کردند که شکلات را باید کم خورد وگرنه دچارقند بالا می‌شوند و یا دندان‌ها را کرم می‌خورد همچنین باعث پیش فعالی می‌شود.

بعد شروع به بلندخوانی کردم و برای فعالیت پس از بلندخوانی قرار شد که در مورد موضوع اگر شما یک کارخانه شکلات‌سازی داشتید چه می‌کردید بنویسند.

از آن‌ها پرسیدم چه کسی به شکلات علاقه دارد که همه‌ی آن‌ها علاقه‌شان را نشان دادند و شکلات‌هایشان را وسط گذاشتند و باهم نوش جان کردند.

آموزگار: خانم ایمان فقیهی پور

محل اجرا: مدرسه مهرو ماه کرانی اوز استان فارس