تصویر کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و ازآن‌ها خواستم هرچه در تصویر می‌بینند، بگویند. سپس، نویسنده و تصویرگر کتاب را معرفی کردم و درباره خرگوش و لانه‌سازی و دلیل آن با یکدیگر گفت‌وگو کردیم.
تصویرهای کتاب را از پیش پرینت گرفته بودم. پس از خواندن کتاب، بچه‌ها شخصیت‌ها را با قیچی دوربری کردند و به پشت هر کدام نی چسباندند. سپس همه با هم توالی رخدادهای داستان را گفتیم و بار دیگر با کمک شخصیت‌های کاغذی، داستان را اجرا کردیم.