حین بلندخوانی:

کتاب کارگاه سیتو و دستیارش چین می آدو نوشته آنتونیو ایتوربه و ترجمه رضا اسکندری را بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها درباره فرهنگ و خصوصیات کشورها صحبت کردند. همچنین کودکان به کارآگاه بازی و پیدا کردن چیزهای عجیب ‌وغریب علاقه‌مند بودند.

مربیان: پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: کتابخانه ژیوان، پارک نشاط، سر پل ذهاب